Organik Şifalı Bitkiler


Şifalı Bitkiler Ekolojik üretilmeli ve toplanmalıdır ki hiçbir kimya, kurşun içermesin. Tıpkı insanlar gibi bitkiler de kendilerini gerek iç gerek dış kaynaklı toksin ve patojenlere (hastalığa yol açan unsurlara) karşı korumak zorundadır. Tıpkı insan bedeni gibi bitkiler de bu amaçla bazı kimyasal maddeler üretirler. Bu kimyasal maddeler pek tabii ki insan bedeni içinde yararlı olabilir. Türkiye bitki florası yönünden adeta cennettir, fakat bu bitkilerin bilinçli yetiştirilmesi, toplanması, kurutulması ve doğru bir şekilde kullanılması gerekir ki ancak bu yolla şifalı bitkiler etkisini gösterebilsinler.

Her hastalığa karşı doğada bir şifalı bitki bulunmaktadır yalnız burada önemli olan bitkilerin bu konuda uzmanlaşmış kişilerin kontrolünde toplanmasıdır. Kötü toplanmış, bitkilerin özellikleri göz önüne alınmadan kurutulmuş ve önlem alınmadan saklanmış bir bitki yalnız tüm özelliklerini yitirmekle kalmaz bir zehre de dönüşebilir. Kesinlikle toplama yapılmayacak yerler kimyasal gübre, zararlı böcekler ve çeşitli hastalıklara karşı geniş ölçülerde kullanılan ilaçlar kullanılmış tarlalar ve civarlarında, çayırlarda, şehir içlerinden, parklardan, tren yolları, karayolları, endüstri alanlarından(buralardan toplanan bitkiler motor egzozlarından çıkan dumanların içerdiği kurşunla kirlenmiş olduklarından), kirli ve mikroplu suların kıyılarından toplanmamalıdır. Bunların yanında bitki toplanmasında mevsimsel şartlar, bitkinin durumu, ayın konumu, güneşin durumu, yükseklik, toprağın özelliği gibi unsurlarda göz önüne alınmalıdır. Örneğin; deniz seviyesinde yetişen bir bitki yükseklere çıkıldıkça etken maddesi de değişmektedir. Papatyanın sabah erken saatlerde toplananla güneş tam tepede iken toplananların arasında etken maddelerinin değiştiği tespit edilmiştir. Bitkilerin değerine toplama gibi etki eden faktörlerden biriside kurutmanın doğru yapılmasıdır.

Kurutmada dikkat edilecek nokta yüksek veya düşük ısıda, havadar ve kapalı(güneş ışığı görmeyen) temiz bir yerde yapılmasıdır. Kurutma terekleri ya da bu işler için hazırlanmış özel fırınlarda yapılmalıdır. Türkiye’de en büyük eksik drogların hazırlanmasında (toplama, kurutma, saklama) yeterli altyapının bulunmaması sonucunda bitkiler köylüler tarafından bilinçsizce bitki erozyonuna sebep olarak toplanıp piyasaya sürülmektedir. Gentiyane (Gentiana lutea) bitkisi ikinci dünya harbinden önce Batı Anadolu dağlarında (Uludağ-Bozdağ) oldukça bol iken şimdi hemen hemen hiç rastlanmamaktadır. Bugün ve yarınlar için bitkilerin aranılan ve istenilen bir ürün olacağı şüphesizdir, en kısa zamanda ülkemiz florasını tahrip etmeden bu işi bilimsel yollarla yapacak insanlara ve firmalara ihtiyaç vardır.